segunda-feira, 6 de abril de 2009

Rindo que o digas...

O manifesto é válido
e os testemuños,
moi interesantes.

Aínda así, non deberá esquecerse
que a maior utilidade do galego
é a de non deixarmos de ser nós mesmos.
A nosa lingua naceu e criouse connosco,
no noso nicho ecolóxico, ou, mellor dito,
nós nacemos e fomos criados nela e con ela;
ela é, por iso, o mellor peñor ou garantía
da nosa autenticidade,
pois alonga -afasta- o risco de nos derretermos
na masa informe da aldea global,
dun barrio deprimido e periférico, máis ben,
desa superaldea,
cuxo idioma de relación
é unha lingua franca pouco natural,
unha variedade do inglés pobre e "utilitaria".

Hai aínda outras grandes utilidades
que cómpre salientar.
Outro día será. Aquí.

Debemos sentirnos cheos de razón.
Se alguén precisar de motivos,
ben está que os procure. Aquí:

http://ogalegoeutil.wordpress.com/2009/03/31/ogalegoeutil/

Sem comentários:

Enviar um comentário